Netherlands

Casus

 

”Om risicomanagement actief als instrument te blijven gebruiken, maken we nu jaarlijkse risico-analyses.”

Oorzaak
Voor de Atlant Zorggroep kwam de vraag naar gestructureerde inzet van risicomanagement als beheersinstrument vooral voort uit de behoefte van de Raad van Toezicht. Zij wilde toetsen of de organisatie voldoende is voorbereid op externe risico's zoals veranderende wet- en regelgeving en behoeften van potentiële cliënten.

Risico’s
Naast externe risico's heeft Atlant Zorggroep als topcare instelling behoefte aan zekerheid omtrent de beheersing van operationele risico's of incidenten zoals een snel uitslaande brand, virusuitbraak of informatielekken.

Oplossing
Er is een workshop met bestuur en management georganiseerd waarbij verschillende relevante scenario's in detail zijn besproken en geanalyseerd. Door diep in te gaan op de mogelijke oorzaken van het risico en de huidige maatregelen te evalueren zijn effectieve acties gedefinieerd waar het gehele directieteam achter staat.


>> Lees nog een case uit de praktijk