Netherlands

Minister maakt publieke WGA-verzekering voor een jaar onmogelijk

 

Door een nieuwe maatregel van minister Asscher zijn werkgevers die voor hun WGA-verzekering overstappen naar het UWV verplicht minimaal drie jaar publiek verzekerd. Daarmee wordt de sluiproute naar een eenjarige WGA-verzekering bij het UWV afgesneden. Deze wijziging volgt op berichtgeving waarin Aon werkgevers wees op de financiële voordelen van een eenmalige overstap naar het UWV in 2016.

De maatregel leidt ertoe dat veel werkgevers een besparingsmogelijkheid op korte termijn wordt ontnomen. Op lange termijn heeft de wijziging echter voordelen: het betekent de redding van het hybride financieringsstelsel en dat geeft u meer mogelijkheden om regie te behouden over uw arbeidsongeschikte ex-werknemers. Dat betekent dat u meer kunt doen om re-integratie te bevorderen en zo uw schadelast te beheersen.

Gevolgen voor werkgevers die sinds 2015 publiek verzekerd zijn
Bent u in 2015 overgestapt naar een publieke verzekering voor de WGA? Dan heeft de aangekondigde maatregel mogelijk gevolgen voor u. Zodra de wetswijziging van kracht is, mogen werkgevers pas terugkeren naar het eigenrisicodragerschap als zij minimaal drie jaar publiek verzekerd zijn geweest. Dat betekent dat werkgevers die sinds 1 januari 2015 bij het UWV verzekerd zijn, pas op 1 januari 2018 eigenrisicodrager voor de WGA kunnen worden. Dat kan nadelig zijn, omdat er op 1 januari 2017 een drastische stelselwijziging plaatsvindt als de WGA-flex en WGA-vast worden samengevoegd.

Laat u goed adviseren
De keuze voor een publieke of private verzekering zou niet enkel financieel gedreven moeten zijn. De mogelijkheden om in te zetten op beperking van verzuim en het stimuleren van re-integratie zijn belangrijkere overwegingen. Daarmee heeft u meer regie en beperkt u op de lange termijn de kosten van verzuim.

Wat uw situatie ook is, wij adviseren u goed te onderzoeken wat voor uw organisatie de beste optie is. De samenvoeging van de WGA-flex en WGA-vast per 1 januari 2017 is een goede aanleiding om de afweging tussen een publieke of private verzekering opnieuw te maken.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de keuze tussen een publieke en private WGA-verzekering of heeft u specifieke vragen over wat voor u de beste keuze is, neemt u dan contact op met Bart Mol of Koen Kerstens.