Netherlands

Herkeuringsachterstand UWV dupeert werkgevers

 

Zeg eens eerlijk: heeft u in beeld voor hoeveel u jaarlijks aan arbeidsongeschiktheidsuitkeringen betaalt? Grote kans dat dat bedrag onnodig hoog is: werkgevers betalen al jaren onnodig voor grote aantallen uitkeringen als gevolg van een capaciteitsgebrek bij het UWV. Maar liefst 150.000 arbeidsongeschikten staan al jaren op de lijst om herkeurd te worden. Hun uitkeringen kosten werkgevers jaarlijks minimaal 1,5 miljard euro. Het wegwerken van de achterstanden zou werkgevers jaarlijks grofweg 870 miljoen euro besparen.

De herkeuringsachterstand bij het UWV blijkt een hardnekkig probleem: minister Asscher beloofde al in 2016 de achterstand nog datzelfde jaar te laten wegwerken. Helaas is de achterstand nog altijd even groot en betaalt u daar als werkgever de rekening van. Beterschap is nog steeds niet in zicht, blijkt uit de laatste cijfers van UWV. Het aantal herbeoordelingen bij WIA-uitkeringen is in één jaar tijd met 10% gedaald, terwijl voor diezelfde groep het aantal uitkeringen met 10% steeg.

Vervelend in dit verband is dat u als werkgever sinds de invoering van de Modernisering Ziektewet meer verantwoordelijkheid heeft voor langdurig arbeidsongeschikte werknemers. U bent onder meer verplicht om hun lonen door te betalen. Om die kosten tegen te gaan, kunt u zelf aan de slag met re-integratie. Maar ook herkeuringen zijn cruciaal.

Herkeuring afdwingen
Gelukkig bent u niet totaal machteloos: als eigenrisicodrager voor de WGA kunt u een herkeuring door het UWV afdwingen. Bent u publiek verzekerd, dan hebt u die troef helaas niet. U kunt dan alleen een herkeuring aanvragen. Meer druk zetten is sowieso de moeite waard: elke herkeuring die leidt tot een gedeeltelijke re-integratie, is winst voor werkgevers, de uitkeringsinstantie, de arbeidsmarkt én de werknemer. Vergeet trouwens niet dat er gunstige voorwaarden zijn voor werkgevers om mensen die re-integreren aan te nemen.

Ook voor mensen die al jaren een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen en nog altijd ziek zijn, is de herkeuringsachterstand bij het UWV nadelig. Bij meer dan één op de vijf herkeuringen blijkt de kans op herstel nu al nihil. In zulke gevallen van ‘duurzame arbeidsongeschiktheid’ heeft de betreffende persoon recht op een hogere uitkering.

870 miljoen: de rekensom
Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden voor het grootste deel door werkgevers gefinancierd: de eerste tien jaar door een directe doorbelasting van uitkeringen en daarna door een landelijke werkgeverspremie. Een uitkering kost jaarlijks minimaal 10.000 euro. Uitgaande van 150.000 arbeidsongeschikten die herkeurd hadden moeten worden, betalen werkgevers dus jaarlijks 1,5 miljard euro aan uitkeringen, zonder dat is vastgesteld of deze mensen weer arbeidsfit zijn. Onderzoeken in opdracht van het ministerie van SZW toont aan dat 58% van arbeidsongeschikten een gunstige herstelprognose kent. Daarmee zou het wegwerken van de herkeuringsachterstanden werkgevers jaarlijks grofweg 870 miljoen euro besparen.