Netherlands

Aon RiskScan

De Aon RiskScan is een risicoanalyse aanpak waarmee Aon operationele risico’s van bedrijven in kaart brengt en hen adviseert hoe deze risico’s te beheersen en te verzekeren. De Aon RiskScan is speciaal ontwikkeld voor middelgrote ondernemingen.

Waarom de Aon RiskScan voor het middenbedrijf?

Het middenbedrijf is een zeer dynamische sector. Het heeft voortdurend te maken met veranderingen in haar markt, haar bedrijfsvoering en IT omgeving op gebied van wet- en regelgeving en dergelijke. Daarnaast hebben ondernemers uit de sector ook te maken met vragen van verzekeraars en eisen die verzekeraars stellen aan de risico’s die zij verzekeren. Risicomanagement maakt het mogelijk weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen en een goede balans te vinden in risicobeheersing en verzekering.

Wat biedt de Aon RiskScan?

  • Inzicht in de operationele risico's;
  • Toetsing op welke wijze deze risico’s worden beheerst;
  • Advies over maatregelen om de beheersing van risico's te verbeteren;
  • Advies over optimalisering van de verzekeringsportefeuille vanuit het risicoprofiel.

Wat voor resultaten kan de Aon RiskScan behalen?

De Aon RiskScan wijst op maatregelen die op termijn veel onnodige kosten kunnen besparen. Dit ten eerste door risico’s met relatief eenvoudige en kostenloze maatregelen tegen te gaan. Ten tweede door de verzekeringsportefeuille goed te laten aansluiten bij het risicoprofiel van de onderneming.

Contact