Netherlands

Ontwikkelingen en risico's voor de facilitaire dienstverlening

 

Brede serviceconcepten ‘ontzorgen’ organisaties

Organisaties in de facilitaire dienstverlening hebben door de coronacrisis te maken met fikse vraaguitval. Omdat veel medewerkers vanuit thuis werken, is er minder behoefte aan facilitaire diensten binnen kantoren. Facilitaire dienstverleners hebben tevens te maken met uitdagingen op het gebied van personeel, technologie, innovatie en wet- en regelgeving. Er wordt door dienstverleners meer samengewerkt (consolidatie) en grotere organisaties bieden een breed serviceconcept aan met geïntegreerde dienstverlening zoals schoonmaken, catering, beveiliging, receptie en IT-ondersteuning. Hiermee worden andere organisaties volledig ontzorgd. De behaalde schaalvoordelen van samenwerken en overnames zijn hard nodig om te kunnen blijven concurreren.

Inzetbaarheid van uw menselijke kapitaal

Brochure

Goede krachten vinden en behouden is voor iedere dienstverlenende organisatie van groot belang. Het aantal ziekmeldingen binnen de facilitaire dienstverlening is sinds de coronacrisis echter sterk toegenomen. De nadruk voor u als werkgever komt daarbij nog meer te liggen op goed werkgeverschap en (duurzame) inzetbaarheid. Daarom is dit een goed moment om in te zetten op de vitaliteit van uw medewerkers.

Maak werk van het verbeteren van inzetbaarheid

 
 

Efficiëntieslag door slimme technologie en nieuwe datatoepassingen

Brochure

Door toenemende concurrentie en dalende marges is het nodig te blijven innoveren. Denk aan geavanceerde schoonmaakmachines, zoals robotstofzuigers, en sensoren die de schoonmaak- en beveiligingsstatus van gebouwen meten. Gebruik van deze nieuwe technologieën geven onder andere meer relevante inzichten in het gebruik van faciliteiten en ruimtes. Door meer toepassingen met data neemt het risico op cyberincidenten toe. Vertrouwelijke en privacygevoelige gegevens kunnen in verkeerde handen vallen, met alle gevolgen van dien.

Houd grip op data- en cyberrisico’s

 
 

De impact van veranderende wet- en regelgeving

Brochure

De facilitaire dienstverlening krijgt steeds meer te maken met een forse kostenstijging door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), door het einde van de sectorverloning en uiteraard door cao-afspraken. Doorberekening van deze kosten aan de opdrachtgever kan lastig zijn in een branche die geringe ruimte heeft voor een loonkostenstijging. Veel organisaties bekijken tijdens deze crisis hoe ze op bedrijfskosten kunnen besparen met behulp van sociale regelingen. Wilt u de vaste lasten omlaag krijgen? Dan kunt u bijvoorbeeld de vele Nederlandse premiekortingen, subsidieregelingen en loonkostenvoordelen inzetten.

Bekijk met welke regelingen u kunt besparen op uw bedrijfskosten

 
 

Met de juiste inzichten de juiste beslissingen maken

Risicomanagement wordt in de facilitaire dienstverlening steeds belangrijker. U wilt altijd inzicht hebben in nieuwe risico’s en de maatregelen die u ertegen kunt of moet nemen. Laat daarom een goede risicoanalyse uitvoeren en controleer de voorwaarden van uw (aansprakelijkheids)verzekeringen. Op die manier kunt u de juiste beslissingen nemen voor de toekomst van uw facilitaire organisatie.

 
 

Wij helpen u graag

Heeft u een vraag over uw specifieke risico’s of uitdagingen? Ons team van specialisten met brede kennis van de facilitaire dienstverlening helpt u graag met praktisch advies voor uw specifieke vraag. Wij brengen uw risico’s in kaart en adviseren u over risicomanagement, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, crisis- en calamiteitenmanagement en passende verzekeringsoplossingen voor u en uw facilitaire organisatie.