Netherlands

De cruciale rol van de CISO binnen het cyberrisicomanagement

 

De Chief Information Security Officer (CISO) speelt een cruciale rol bij de ontwikkeling en uitrol van de cyberstrategie, waarbinnen cyberrisico’s de grootste uitdagingen zijn. De CISO bepaalt de strategie rondom alle informatiebeveiliging (waaronder cyber), zorgt ervoor dat dit beleid wordt gecommuniceerd, uitgerold en door alle stakeholders wordt gedragen. Dit laatste kan worden versterkt door de directie en andere afdelingen periodiek te laten zien wat er is voorkomen of beperkt aan cyberincidenten.

De vijf hoofdtaken van de CISO

We kunnen de kerntaken van de CISO als volgt indelen. De CISO:

  1. is verantwoordelijk voor alles met betrekking tot cyberstrategie; opstellen, uitrollen, uitdragen en adoptie;
  2. informeert de directie en andere stakeholders in heldere, concrete taal;
  3. brengt de kroonjuwelen en risicobereidheid van de organisatie in kaart;
  4. heeft een duidelijke visie omtrent informatiebeveiliging;
  5. stelt een duidelijk stappenplan op met maatregelen en adviezen.

Lees meer over de vijf hoofdtaken van de CISO


 
 

De 9 acties om cyberveiligheid te waarborgen

Om de cyberveiligheid van uw organisatie te verbeteren, dient u ervoor te zorgen dat alle medewerkers doordrongen zijn van het belang van cyberveiligheid. Bent u benieuwd hoe u een cyberstrategie uitstippelt om uw cyberbeleid succesvol te implementeren? Wij zetten negen acties op een rij die u kunt ondernemen om uw bedrijf cyberweerbaar te maken.

Lees meer over ons actieplan voor een solide cyberbeleid

 

Advies nodig bij het uitstippelen van een cyberstrategie? Aon’s cyberspecialisten helpen u in elke fase van de strategieontwikkeling’