Netherlands

Negen acties om een solide cyberbeleid te voeren

 

Als CISO bent u de cyberstrateeg van uw organisatie. Om uw bedrijf weerbaar te maken tegen cybercriminaliteit, is het goed een cyberstrategie uit te stippelen die u en uw organisatie in staat stelt het cyberbeleid succesvol te implementeren. Dat is een zeer uitdagende taak.

Cybercriminaliteit is een relatief nieuw bedrijfsrisico. De kans is groot dat er binnen uw organisatie weinig aandacht is voor cyberveiligheid. In dat geval is het aan u en uw team de taak om de medewerkers bewust te maken van de gevaren van cybercriminaliteit. Deze medewerkers moeten doordrongen raken van het belang van cyberveiligheid. Het is belangrijk dat de organisatie begrijpt dat een investering in de cyberveiligheid tegelijkertijd een investering in het merk is: een veilig bedrijf wekt immers vertrouwen bij de consument.

 

Met succes uw cyberbeleid implementeren

Het succes van uw cyberbeleid hangt voor een groot deel af van de bereidheid van het personeel om dat beleid ten uitvoer te brengen. Als u uw doel wilt bereiken, moet u alle medewerkers daarin meekrijgen. Daar slaagt u niet in als u in uw eentje een cyberstrategie ontwikkelt: een CISO die geen oog heeft voor de menselijke kant van cyberveiligheid, is gedoemd om te mislukken.

U dient een cyberbeleid te implementeren dat breed gedragen is in de organisatie. Dat krijgt u onder meer voor elkaar door een persoonlijke aanpak te hanteren, helder en transparant te communiceren en met aandacht te werk te gaan. U kunt nog meer strategische acties ondernemen om uw cyberbeleid succesvol te implementeren. Wij bieden een actieplan dat u helpt om een effectieve cyberstrategie te ontwikkelen.

Zelf aan de slag met een cyberstrategie?

Wilt u weten hoe u als CISO een succesvolle cyberstrategie uitstippelt? Aon hoort het graag van u. Onze cyber security specialist helpt u verder met advies op maat in elke fase van de strategieontwikkeling.

Vul uw gegevens in en download het actieplan voor een solide cyberbeleid.

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.