Netherlands

Uitdagingen en risico's bij groothandels

 

Toegevoegde waarde bieden in een sterk concurrerende markt

De (technische) groothandelsector krijgt een steeds sterkere invloed op de Nederlandse economie. Het is goed voor een derde van de omzet van BV Nederland en fungeert ook als belangrijke intermediair voor exportbedrijven. Door de faciliterende rol is de sector sterk conjunctuurgevoelig en kwetsbaar in het huidige onzekere internationale umfeld. De concurrentie is zeer sterk en de marges zijn klein: de noodzaak van het bieden van toegevoegde waarde wordt steeds groter. Technologische innovaties, ketenintegratie, schaalvergroting en assortimentsverbreding moeten hier het verschil maken.

Ondernemerschap en innovatiekracht
Om concurrerend te blijven, is actief ondernemerschap en innovatiekracht onontkoombaar. Dat vraagt veel flexibiliteit en weerbaarheid van uw organisatie, maar waar moet dan rekening mee worden gehouden? De top 5 risico’s volgens Nederlandse bedrijven: bedrijfsonderbreking, reputatieschade, cyberincidenten/datarisico’s, economische achteruitgang en het onvermogen gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden. Dit blijkt uit ons tweejaarlijkse, wereldwijde onderzoek (Global Risk Management Survey 2019). Risico’s die ook zeer relevant zijn binnen de groothandelsector. Wat betekent dit voor uw organisatie?

Weerbaarheid en flexibiliteit door inzicht in kansen en risico’s
De bedrijfscontinuïteit waarborgen, groeikansen zien en (afgewogen) risico’s durven nemen kenmerken sterk leider- en ondernemerschap en kunnen het verschil maken in deze markt. Een professioneel risicomanagement- en preventiebeleid waarbij een geïntegreerde aanpak leidt tot een optimale weerbaarheid en flexibiliteit ligt hieraan ten grondslag. Risico-inventarisatie is hierbij het startpunt. Is uw bedrijf voorbereid op alle denkbare scenario’s? Alleen met inzicht neemt u onderbouwde beslissingen voor de toekomst.

Wij helpen u graag
Ons team van specialisten en adviseurs kennen de sector en denken graag met u mee om professioneel risicomanagement verder te ontwikkelen binnen uw bedrijf. Wilt u meer weten? Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op.