Netherlands

Aon  |  Professional Services
Beroepsaansprakelijkheid

Alle beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen die wij voor u afsluiten voldoen aan de voorschriften van artikel 6:24, eerste lid, juncto artikel 6.25, en artikel 6:24, tweede en derde lid, van de Verordening op de advocatuur (Voda). De beroepsaansprakelijkheidsverzekering t.b.v. notarissen voldoet aan artikel 15 van de Verordening beroeps- en gedragsregels 2011. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen die wij afsluiten voor accountants en belastingadviseurs voldoen aan de adequaatheidseisen van artikel 12 van de Verordening accountantsorganisaties van de NBA en artikel 6 van het Reglement Beroepsuitoefening (Code of Conduct). Indien u wilt weten welke overige zaken zijn gedekt, neemt u dan met ons contact op.

De verzekeringen sluiten wij voor u af bij verzekeraars die voldoende solvabel zijn. Aon monitort voortdurend de solvabiliteit/ratings van de verzekeringsmaatschappijen.

Aanvullend hierop doet Aon Professional Services alleen zaken met verzekeraars die tenminste voldoen aan de volgende kenmerken:

  • een bewezen track record op het gebied van beroepsaansprakelijkheid;
  • een bewezen track record op het gebied van professional services;
  • een bewezen track record op het gebied van adequate schade-afhandeling.


Voorzover wij zaken doen met verzekeraars die nog maar een beperkt track record hebben, begeleidt Aon Professional Services deze verzekeraars in de eerste periode. Op deze manier zorgen wij ervoor dat er voldoende concurrentie is en er voor u voldoende keuze is.

Voor alle verzekeraars geldt dat wij door middel van regelmatige enquetes onder onze medewerkers monitoren of verzekeraars nog aan onze eisen voldoen.

Neem contact met ons op:
+31.20.4305939
[email protected]