Netherlands

Aon  |  Professional Services
Verzekeringslimieten

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor advocaten, notarissen, belastingadviseurs en intellectuele eigendom consultants


Wij kunnen uw beroepsaansprakelijkheid verzekeren tot in beginsel een limiet van maximaal 300 miljoen Euro. Samen met u bekijken wij welke limiet voor u het beste is en mogelijk is aan de hand van de kantooromvang, de omzet, de aard van de omzet, het soort cliënten en uw concurrentiepositie.

Limieten tot circa 10 miljoen worden ingekocht bij Nederlandse verzekeraars. Voor limieten boven de circa 10 miljoen zijn wij doorgaans afhankelijk van buitenlandse verzekeringsmarkten. De buitenlandse verzekeringsmarkten zijn méér gewend aan grotere risico’s en de premies zijn relatief gunstig. Onze collega’s in Londen zorgen er daarom voor dat u elk jaar tot maximaal 300 miljoen dekking kunt verkrijgen.


EPIC


Momenteel zijn er circa 100 advocatenkantoren, notariskantoren en belastingadvieskantoren collectief verzekerd door middel van ons zogenaamde European Professional Indemnity Cover (EPIC). Het EPIC programma bestaat inmiddels 30 jaar in is ooit opgericht door de grootste kantoren van Nederland. In de loop van de decennia zijn ook andere, grotere kantoren uit de EU hierbij aangesloten. Door onze relaties met deze 100 kantoren kunnen wij u ook adequate benchmark informatie verschaffen.

Het voordeel is dat wij op deze schaal gunstige premies aan uw kantoor kunnen bieden. Een ander voordeel van het EPIC programma is dat grote claims een relatief “zachte landing” hebben binnen EPIC. Dat is anders dan wanneer u stand alone verzekerd bent. Ondanks de premieverhogingen die door de verharde markt zijn veroorzaakt, is het EPIC programma nog steeds competitief gebleken.

Indien u nader geïnformeerd wenst te worden over het EPIC programma, neemt u dan contact op met ons.


Accountants


Het risicoprofiel van accountantskantoren wijkt af van dat van advocaten, notarissen, belastingadviseurs en IE-consultants. Samen met u bepalen wij uw risicoprofiel en de limiet van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering.


Overige verzekeringen


Ook voor de overige verzekeringen geldt dat wij de limiet met u afstemmen op uw risico. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de aard van uw organisatie etcetera.

Neem contact met ons op:
+31.20.4305939
[email protected]