Netherlands

Aon  |  Professional Services
Premie berekenen

In samenwerking met verzekeraar Zurich en Balieplus hebben wij een ruime beroepsaansprakelijkheidsverzekering ontwikkeld voor de kleinere en middelgrote advocatenkantoren en voor advocaten in dienstbetrekking. Door middel van onderstaande button kunt u uw premie berekenen. De voorwaarden zijn onlangs geheel vernieuwd en uitgebreid. U kunt tevens de premie voor uw bedrijfsaansprakelijkheid laten berekenen door dit in de aanvraag aan te geven.

Voor de berekening van de premie voor notarissen, belastingadviseurs en accountants geldt dat wij hiervoor verzekeraars apart moeten benaderen. Neemt u hiervoor contact met ons op: +31 20 4305939 of [email protected]

Wilt u de premie berekenen voor uw advocatenkantoor, klikt u dan op de volgende button:

Bereken premie

Wat dekt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering?


Mondiale dekking voor Nederlandse kantoren

Uitbreidingsmogelijkheid voor de buitenlandse vestigingen en/of samenwerkingsverbanden.


Kosten van verweer

Volledig vergoed zonder aftrek van het eigen risico. Ook in het geval van een tuchtprocedure indien de uitkomst mede bepalend kan zijn voor verzekerde civielrechtelijke aansprakelijkheid.


Dekking voor curatoren en bewindvoerders

Dekking voor aansprakelijkheid uit (onbedoelde) persoonlijke garantstelling die is gebaseerd op een gemaakte beroepsfout.


Aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of vermissing van documenten.


Polis informatie

Productinformatie beroepsaansprakelijkheid
Polisvoorwaarden
Clausules
Wegwijzer voor de polisvoorwaarden
Dienstenwijzer
UBO formulier
AVG-bijlage

Wat dekt deze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering precies?


Algemene aansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid

Kosten van verweer, bereddingskosten en rente.


Polisvoorwaarden


Productinformatie bedrijfsaansprakelijkheid Polisvoorwaarden
Clausules
Dienstenwijzer

Eveneens in samenwerking met Balieplus hebben we een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor door u uitgeoefende nevenfuncties. Meer informatie over beide producten vind u in het onderstaande. Voor de berekening van de premie voor deze producten geldt dat wij hiervoor verzekeraars apart moeten benaderen. Neemt u hiervoor contact met ons op:+31 20 4305939 of [email protected]

Wat dekt de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?


Alle vormen van aansprakelijkheid met een beperkt aantal uitsluitingen.

Een bestuurder die fraudeert is bijvoorbeeld niet verzekerd, voor de overige bestuurders blijft de dekking van kracht.


Verzwaring van aansprakelijkheid en gevolgen nieuwe wet- en regelgeving

Deze verzwaringen worden automatisch opgepakt.


Werelddekking

Zodat het voor u niet uitmaakt waar een aanspraak wordt ingediend.


Niet statutair benoemde bestuurders en commissarissen


Polisvoorwaarden

Productinformatie bestuurdersaansprakelijkheid
Polisvoorwaarden
Clausules
Dienstenwijzer

Wat dekt de aansprakelijkheidsverzekering voor nevenfuncties bij externe rechtspersonen?


Uitloopdekking


Een bestuurder, commissaris of toezichthouder kan ook na afloop van zijn aanstelling worden aangesproken. U kunt uitloopdekking bijkopen voor een periode van drie jaar.

Persoonlijke aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden vermogensschade


Als gevolg van een voorval dat heeft plaatsgevonden gedurende de tijd dat de verzekerde de nevenfunctie bekleedde.