Netherlands

Aon Professional Services

Uw cliënten en talenten zijn de kroonjuwelen van uw kantoor. Om als advocaat, notaris, belastingadviseur of accountant ook op lange termijn succesvol te zijn, wilt u deze zo goed mogelijk beschermen. Aon Professional Services (APS) helpt u uw risico’s inzichtelijk te maken en deze op de juiste manier te managen, en waar nodig af te dekken.

ledereen maakt fouten, daarom wilt u voorkomen dat uw cliënten weglopen als de gevolgen van een beroepsfout niet voor alle betrokkenen naar tevredenheid worden opgelost. U wilt ervoor zorgen dat u de “war on talent” blijft winnen, enerzijds door uw talenten de kans te geven om zich op vakinhoud zo goed mogelijk te ontwikkelen, anderzijds door hen vitaal te houden en hun inkomen veilig te stellen. U wilt bovendien de balans van uw kantoor beschermen en uw winstaandeel op peil houden. Bescherming tegen onverwachte gebeurtenissen (bijvoorbeeld: cyber incidenten) is daartoe essentieel.

Wij zijn marktleider doordat wij ons al 30 jaar met een wereldwijd georganiseerde afdeling (Global Professional Services Group) hebben gespecialiseerd in de risico’s van advocaten, notarissen, belastingadviseurs en accountants. Onze branchekennis, ervaring en data zetten wij in om uw kroonjuwelen adequaat te beschermen. Ons succes hebben wij te danken aan een grote schare trouwe cliënten en onze uitstekende relaties met relevante, gespecialiseerde en betrouwbare verzekeringsmaatschappijen en beroeps- en brancheorganisaties. En gaat het dan een keer mis bij u, dan weet u zich verzekerd van de ondersteuning van een team van verzekeringsspecialisten. Zij begrijpen bovendien het belang van het behoud van de relatie met uw cliënt.

Wij hebben beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen ontwikkeld die voldoen en blijven voldoen aan de eisen van de diverse beroepsorganisaties. Samen met Novak hebben wij op-maat-producten ontwikkeld voor de accountancy.

Daarnaast bieden wij verzekeringsoplossingen voor alle andere voor uw beroepsgroep relevante risico’s, zodat u zich zorgeloos kunt bezighouden met hetgeen u het liefst doet: uw cliënten van uitstekende dienstverlening voorzien, uw talenten laten groeien en bloeien en de continuiteit van uw kantoor waarborgen.