Netherlands

Aon  |  Professional Services
Cyber Solutions

Aon is leidend op het gebied van cybersolutions doordat wij een holistische aanpak van uw cyberuitdagingen kunnen aanbieden.

Dit doen wij doordat wij samen met u uw cyberweerbaarheid in kaart brengen. Wij kwantificeren vervolgens uw cyberrisico’s, wij helpen u om uw cybersecurity op peil te brengen, wij verzekeren de gevolgen van een cyberincident en we helpen u zo snel mogelijk weer “up and running” te zijn na een incident zodat uw praktijk zoveel mogelijk ongestoord kan doorgaan.

Recente incidenten, bijvoorbeeld bij een groot aantal notariskantoren, laten zien dat alertheid op dit punt van groot belang is. Ook voor kleinere kantoren zijn wij in staat om een adequaat niveau van beveiliging te organiseren. Hiertoe werken wij samen met partners.

En mocht het dan toch een keer fout gaan, dan helpt een cyberverzekering zowel in de eerste fase van “recovery” als ter dekking van mogelijke claims.

De markt van cyberverzekeringen is constant in ontwikkeling, mede ten gevolge van voortdurende nieuwe cyberaanvallen en kwetsbaarheden die aan het licht komen. Voor een advies op maat kunt u contact met ons opnemen via onderstaand telefoonnummer en emailadres.

Neem contact met ons op:
+31.20.4305939
[email protected]