Netherlands

Risicofinanciering

Aon Risk Finance richt zich op alternatieve oplossingen op het gebied van risicofinanciering en biedt een breed scala van diensten op dit gebied aan.

Risico retentie

De financiële structuur en situatie van de onderneming bepaalt de mate waarin extra risico gedragen kan worden en wat de voordelen hiervan zijn:

  • Corporate Risk Tolerance: bepalen van de mogelijkheid tot het dragen van extra risico binnen de financiële doelstellingen van de onderneming;
  • Retentie analyse: bepalen van de meest optimale combinatie tussen verzekeren en eigen behoud.
Eigen behoud van risico kan efficiënt gebeuren door gebruik te maken van captive mogelijkheden. Aon Risk Finance heeft kennis en ervaring op het gebied van:

Risico overdracht

Op het gebied van risico overdracht zijn er verschillende oplossingen in gevallen waarin traditioneel verzekeren niet mogelijk of efficiënt is. Aon kan hierbij ondersteuning bieden op het gebied van ‘alternative risk transfer’:

  • Finite: spreiding van risicokosten
  • Multi line: meerdere risico’s in één programma
  • Contingent capital: de kapitaalmarkt als risicofinancieringsbron
Tot slot kan Aon ook ondersteuning bieden bij moeilijk of niet verzekerbare risico’s:

Risk Finance is gespecialiseerd in bovengenoemde gebieden, maar kan ook ondersteuning bieden bij oplossingen welke niet binnen de gangbare verzekeringsmarkt te vinden zijn.

Contact