Netherlands

Uitdagingen en risico's in de supermarktbranche

 

De kracht van innovatie in een verzadigde markt

De supermarktbranche is momenteel verwikkeld in een slag om het grootste marktaandeel. De markt raakt verzadigd en de marges zijn klein. Deze trends zijn vooral af te leiden uit de centralisatie van distributiecentra, schaalvergroting binnen deze DC’s en door ketenintegratie. Hierdoor neemt de onderlinge afhankelijkheid toe en de risicofactoren voor de organisaties veranderen of worden groter. Daarnaast worden de supermarktketens, inkooporganisaties en franchise-nemers gedwongen zichzelf voortdurend te innoveren en te onderscheiden door de veranderende vraag vanuit de keten en de consument. De vergevorderde digitalisering, het zoeken naar duurzame oplossingen in de keten en het aanbieden van onderscheidende services als versafdelingen en thuisbezorgen zijn hiervan een direct gevolg. Ook het personeel wordt meer en meer als belangrijke waarde gezien voor die innovatieslag.

Ondernemerschap en innovatiekracht
Om concurrerend te blijven, is actief ondernemerschap en innovatiekracht onontkoombaar. Dat vraagt veel flexibiliteit en weerbaarheid van uw organisatie, maar waar moet dan rekening mee worden gehouden? De top 3 risico’s volgens Nederlandse bedrijven: bedrijfsonderbreking, reputatieschade en cyberincidenten/datarisico’s. Dit blijkt uit ons tweejaarlijkse, wereldwijde onderzoek (Global Risk Management Survey 2019). Risico’s die ook zeer relevant zijn binnen de supermarktbranche. Wat betekent dit voor uw organisatie?

Weerbaarheid en flexibiliteit door inzicht in kansen en risico’s
De bedrijfscontinuïteit waarborgen, groeikansen zien en (afgewogen) risico’s durven nemen kenmerken een sterk leider- en ondernemerschap en kunnen het verschil maken in deze markt. Een professioneel risicomanagement- en preventiebeleid waarbij een geïntegreerde aanpak leidt tot een optimale weerbaarheid en flexibiliteit ligt hieraan ten grondslag. Risico-inventarisatie is hierbij het startpunt. Is uw bedrijf voorbereid op alle denkbare scenario’s? Alleen met inzicht neemt u onderbouwde beslissingen voor de toekomst.

Wij helpen u graag
Ons team van specialisten en adviseurs kennen de sector en denken graag met u mee om professioneel risicomanagement verder te ontwikkelen binnen uw bedrijf. Wilt u meer weten? Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op.