Netherlands

Metaal

 

De bedrijven in de metaalproductenindustrie (MPI) zijn vaak actief als toeleverancier van bewerkingen, onderdelen en halffabricaten aan andere industriële bedrijven. Dit zijn zowel producenten van eindproducten als toeleveranciers. De MPI telt met ruim 10.600 bedrijven veel relatief kleine ondernemingen. Ruim 9.000 bedrijven hebben minder dan 10 werknemers in dienst. De 120 bedrijven in het grootbedrijf (> 100 medewerkers) realiseren ongeveer de helft van de brancheomzet. Tot de MPI behoren o.a. de volgende branches: constructiebedrijven, smederijen, lasserijen, walserijen, oppervlaktebehandelingsbedrijven, forceerbedrijven, gereedschapindustrie, tankbouw, metalen ramen- en deurenindustrie en de cv-ketel en radiatorenindustrie.

Veranderingen in de markt
Door (delen van) de productie in lagelonenlanden onder te brengen, lopen producenten (nieuwe) risico’s, zoals transport-, voorraad- en productierisico’s. Ook worden de productie- en bedrijfsprocessen steeds afhankelijker van een goede werking van techniek, software en ICT-infrastructuren. Nieuwe technologieën (denk bijvoorbeeld aan nanotechnologie), bedrijfsmodellen en wetgeving kunnen nieuwe risico’s met zich meebrengen. Daardoor kan het gebeuren dat uw huidige verzekeringen niet goed meer aansluiten op uw risico’s.    

Krediet-, politieke risico’s en garanties
De productie van kapitaalgoederen zoals machines, productielijnen, transportbanden, transportmiddelen en appendages is veelal maatwerk. Fabricage en levering van dergelijke investeringsgoederen gaat gepaard met diverse risico’s waaraan uw organisatie wordt blootgesteld, zoals wettelijke en contractuele (product)aansprakelijkheid, niet tijdige levering en (gedeeltelijk) verlies tijdens transport. Daarnaast komt een aantal risico’s dat minder snel op het netvlies staat naar voren: krediet-, politieke en garantierisico’s. Bij de genoemde activiteiten spelen kredietrisico’s een grote rol. Indien u internationaal zaken doet, kunnen daarnaast politieke risico’s van invloed zijn. Om een krediet- of betalingsrisico te mitigeren, kan een verzekering of alternatieve financieringsoplossing uitkomst bieden. Voor het realiseren van een opdracht is het verkrijgen van garantie vaak essentieel. Lees meer ›

 

Contact
Marcel Dekkers
Industry Director Wholesale & Retail
06 11 01 52 02
[email protected]
 
Jean Pierre Palmen
Industry Senior Manufacturing & Trade
06 836 275 30
[email protected]
 
 
Kennispartners
Kennispartners: Een team van specialisten staat elke dag voor u klaar. Kennis hebben en delen vinden we belangrijk. Daarom zijn wij Smart Industry Ambassadeur.
 
Volg Aon