Netherlands

Verpakking

 

De Nederlandse verpakkingsindustrie bestaat uit een aantal subbranches, met producenten van houten, papieren, metalen, kartonnen, glazen en kunststof verpakkingsmateriaal. Naast de producenten zijn er ook een groot aantal groothandels die gespecialiseerd zijn in verpakkingsmateriaal. De totale omzet van de Nederlandse verpakkingsindustrie bedraagt circa EUR 6,5 miljard. We zien een aantal ontwikkelingen binnen de branche die van invloed zijn op het risicoprofiel van deze bedrijven. We noemen er hier een aantal.

Innovatie 
De verpakkingsmarkt heeft een innovatief karakter. Gebruikers stellen steeds hogere eisen en bedrijven proberen zich steeds meer te onderscheiden. Voorbeelden van ontwikkelingen zijn 3D-printen, smart packaging, on-demand-packaging, gepersonaliseerde verpakkingen en de digitalisering van de distributiecentra. Het gevolg hiervan is dat de bedrijven steeds afhankelijker worden van ICT-systemen.

De gevolgen van een inbreuk op of verlies van gegevens kunnen daardoor fors zijn. ICT-systemen kunnen bijvoorbeeld voor korte of lange tijd niet beschikbaar zijn, met verlies van omzet, opdrachtgevers en zelfs bedrijfsstilstand tot gevolg. Ook is de onderneming mogelijk aansprakelijk voor verlies of openbaring van persoons- en/of klantgegevens. De traditionele verzekeringen bieden hier geen dekking voor.

Ketenintegratie
Binnen de keten wordt er steeds meer samengewerkt op het gebied van innovatie, R&D, duurzaamheid en productontwikkeling. Dit brengt grote voordelen met zich mee voor de gehele keten. Een gevolg van deze nauwere samenwerking is dat het steeds belangrijker wordt om de onderlinge aansprakelijkheid in de keten goed vast te leggen. Er zijn namelijk ook risico’s verbonden aan ketenintegratie.

Door voortschrijdende ketenintegratie en ‘connectiviteit’ zijn de gevolgen van continuïteitsverlies bij één partij al snel voelbaar in de bedrijfsvoering van anderen. Het faillissement van een leverancier bijvoorbeeld, is ook een probleem voor de afnemer en zijn klant. De gevolgen van continuïteitsverlies laten zich bovendien zelden alleen financieel gelden. Het stilvallen van uw bedrijfsvoering kan bijvoorbeeld ook leiden tot imagoschade en verscherpt toezicht van overheid en controlerende instanties. Ligt uw bedrijf écht lang stil, dan bestaat zelfs de kans dat u klanten verliest of failliet gaat.

 

Contact
Marcel Dekkers
Industry Director Wholesale & Retail
06 11 01 52 02
[email protected]
 
Jean Pierre Palmen
Industry Senior Manufacturing & Trade
06 836 275 30
[email protected]
 
 
Kennispartners
Kennispartners: Een team van specialisten staat elke dag voor u klaar. Kennis hebben en delen vinden we belangrijk. Daarom zijn wij Smart Industry Ambassadeur.
 
Volg Aon