Netherlands

Chemie

 

De chemie in Nederland is qua omzet de vierde van Europa en de tiende wereldwijd. Deze voor de Nederlandse economie essentiële basisindustrie is met 43.000 werknemers en EUR 45 miljard omzet per jaar goed voor 16% van de productie, 17,9% van de export, 15% van de investeringen en 13% van de uitgaven aan R&D. De chemie speelt een sleutelrol: doordat chemiebedrijven stoffen en materialen voor vele industrieën produceren, werken innovatie en verduurzaming in de chemie door in grote delen van de Nederlandse economie.

Aansprakelijkheid
Grote calamiteiten kunnen een bedreiging vormen voor de continuïteit van uw onderneming. Vaak zijn deze risico’s niet volledig in beeld, laat staan dat er een goede inschatting is gemaakt van de mogelijke omvang c.q. impact van deze risico’s. Hierdoor kan de organisatie na een calamiteit geconfronteerd worden met enorme financiële tegenvallers/claims die zij niet kan opvangen en die er mogelijk toe kunnen leiden dat de organisatie niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Maar ook een grootschalige ‘product recall’ kan leiden tot forse aansprakelijkheidsclaims en reputatieschade. Middels onze ‘Liability Impact Analyse’ helpen wij u uw risico’s gestructureerd in kaart te brengen en te kwantificeren.

Lees meer ›

Milieuaansprakelijkheid
De impact van een milieuschade kan zeer ingrijpend zijn voor de bedrijfscontinuïteit. Wet- en regelgeving op milieugebied wordt steeds strenger. Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa. In toenemende mate eisen overheden en opdrachtgevers in vergunningen en contracten een milieuverzekering van u. Ook met een milieuvergunning kunt u milieu- en financiële schade ondervinden of veroorzaken. Wij begrijpen dat u aan alle milieuwet- en -regelgeving wilt voldoen. En dat u niet negatief in het nieuws wilt komen. Een ongeluk zit echter in een klein hoekje. Naast uw reputatie, kunnen de gevolgen voor het milieu en uw omgeving enorm zijn. De bedrijfscontinuïteit kan daardoor in het geding komen.

Lees meer ›

Crisismanagement
Om als organisatie te overleven tijdens een crisis kunt u niet alleen vertrouwen op gezond verstand en veerkracht. Wees voorbereid. Organisaties worden in toenemende mate ter verantwoording geroepen voor hun acties. Niets blijft onopgemerkt, onzichtbaar en vooral zonder oordeel. Dat betekent dat zelfs een relatief klein incident grote gevolgen kan hebben over de hele wereld. Wij weten dat u ruimte wilt houden om te ondernemen. Dat is de belangrijkste bedreiging van een crisis. U ligt onder het vergrootglas van klanten, toezichthouders, financiers, media en vele anderen. En er wordt verwacht dat u in de meest moeilijke omstandigheden alles goed doet. U kunt uw kansen vergroten door goed beslagen ten ijs te komen.

Lees meer ›

 

Kennispartners
Kennispartners: Een team van specialisten staat elke dag voor u klaar. Kennis hebben en delen vinden we belangrijk. Daarom zijn wij Smart Industry Ambassadeur.
 
Volg Aon