Netherlands
Overzichtspagina woningcorporaties | Aon

Woningcorporaties

Ga adequaat om met nieuwe risico’s

Dalende grondprijzen, meer financieel toezicht en een verslechterd imago. Het zijn ontwikkelingen die woningcorporaties blootstellen aan nieuwe risico’s. Corporaties moeten terug naar de kern: woonvoorziening voor lagere inkomens. Als bestuurder van een corporatie krijgt u minder ruimte om te ondernemen waardoor uw financiële middelen onder druk staan.

Tegelijkertijd is het voor corporaties van essentieel belang dat wijken leefbaar zijn en complexen goed onderhouden blijven. Inzicht in de kwetsbaarheden vanuit de omgeving, werkprocessen en bedrijfsvoering helpt u om te gaan met deze nieuwe risico’s.

De geïntegreerde risicomanagementaanpak van Aon biedt inzicht in de risico’s van uw corporatie en adviseert u hoe daarmee om te gaan. In veel gevallen bespaart dat kosten. Bovendien werkt Aon samen met Aedes waardoor we leden aantrekkelijke aanbiedingen kunnen doen.



 
Marktontwikkelingen woningcorporaties

De vele veranderingen in het speelveld van woningcorporaties leiden tot nieuwe risico’s.
Lees meer »

Woningcorporaties: terug naar de basis

Marktontwikkelingen veranderden de bestuurdersagenda van corporaties ingrijpend. Voorheen werd het takenpakket uitgebreid en was omzetgroei belangrijk.
Lees meer »

Risico's voor woningcorporaties

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van corporaties staat hoog op de agenda. Tegelijkertijd hebben ze minder financiële middelen.
Lees meer »

Aon voor woningcorporaties

Hoe wapent u zich tegen de nieuwe risico’s waar u als bestuurder van een woningcorporatie mee te maken heeft?
Lees meer »