Netherlands
Marktontwikkelingen woningcorporaties | Aon

Marktontwikkelingen woningcorporaties

De vele veranderingen in het speelveld van woningcorporaties leiden tot nieuwe risico's. Ontwikkelingen die deze risico's sterk beïnvloeden, zijn onder meer:
  • Dalende grondprijzen die zorgen voor grote afschrijvingen;
  • Nieuwe regels die het takenpakket van woningcorporaties inperken. Zij mogen zich alleen nog richten op sociale woningbouw;
  • Financieel toezicht dat vanuit de overheid toeneemt;
  • De verhuurdersheffing die dwingt tot huurverhogingen. Corporaties kunnen die verhogingen slechts beperkt doorvoeren.
  • Wetswijzigingen rond de huurtoeslag die de kasstroom onder druk zetten;
  • Het imago van de totale woningcorporatiemarkt dat is verslechterd.

Neem de regie in handen


Hoe gaat u om met deze ontwikkelingen? Handel adequaat en neem de regie in handen. Zo bespaart u kosten. Aon spoort met een geïntegreerde risicomanagementaanpak kwetsbaarheden in uw werkprocessen en bedrijfsvoering op.