Netherlands

Uitdagingen en risico's voor woningcorporaties

 

Dragen wat je kunt, verzekeren wat je moet

Woningcorporaties liggen al jaren onder een vergrootglas bij zowel de overheid als de media. Langzaamaan worden ze weer gezien als de sociale huisvester van Nederland. Corporaties zien op dit moment echter alle vormen van woonoverlast stijgen. Samenwerking met alle stakeholders zoals gemeente, politie, zorg en welzijn is dan ook essentieel.

 

Met de juiste inzichten de juiste beslissingen maken

Brochure

Professioneel risicomanagement wordt binnen woningcorporaties steeds belangrijker. U wilt altijd inzicht hebben in nieuwe risico’s en de maatregelen die u ertegen kunt of moet nemen. Dat begint met inzicht in en analyse van de huidige situatie. Kunt u met de huidige voorzieningen in mensen, middelen en vermogen de risico’s goed managen? Laat een goede risicoanalyse uitvoeren en controleer bijvoorbeeld de voorwaarden van uw (aansprakelijkheids)verzekeringen. Met een helder beeld van uw verantwoordelijkheden en de bijbehorende risico’s, kunt u onderbouwde beslissingen nemen in het belang van uw organisatie, het personeel en de inwoners.

Bekijk onze informatie en kennis over risicomanagement

 
 

Crisismanagement voor corporaties

Brochure

Woningcorporaties hebben regelmatig te maken met brand, explosies, asbest of een IT-verstoring. Ook het huisvesten van kwetsbare huurders brengt extra risico’s met zich mee. Tijdens een crisis, zoals nu bij het coronavirus (COVID-19), kijkt de samenleving met een vergrootglas naar de (bestuurlijke) daadkracht van de corporatie. Hoe zorgt u ervoor dat uw huurders en medewerkers zich veilig blijven voelen in deze veranderende tijden en omgeving? Onze experts delen inzichten over de coronacrisis en hun visie op de actuele ontwikkelingen, elk vanuit hun eigen risicoexpertise. Daarnaast deelt het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (onderdeel van Aon) relevante kennis en praktische tips.

Lees meer over veiligheid en crisismanagement

 
 

Digitalisering zorgt voor nieuwe risico’s

Brochure

De digitalisering van processen binnen corporaties – en tussen corporaties en andere partijen – is nodig om kwalitatief hoogwaardige, actuele en onderling goed vergelijkbare informatie efficiënt met elkaar uit te wisselen. Deze beweging biedt corporaties kansen op het gebied van kostenreductie, maar er ontstaan ook nieuwe risico’s. Corporaties zijn door de grote hoeveelheden (gevoelige) gegevens die (digitaal) beheerd worden kwetsbaarder voor datarisico’s en cybercriminaliteit en issues rondom privacy en de AVG-wetgeving.

Houd grip op gevoelige data

 
 

Zorg ook voor uw personeel

Brochure

Reorganisaties, personeelstekort en ziekteverzuim zijn van grote invloed op de processen en de organisatiecultuur. Door alle technologische ontwikkelingen in de sector zullen sommige taken en banen verdwijnen, terwijl er tegelijkertijd ook nieuwe taken en banen ontstaan. Ook de vergrijzing van uw personeelsbestand heeft impact op de toekomstige formatie. Het is des te belangrijker om uw medewerkers zo lang mogelijk inzetbaar te houden en goed personeel te behouden. Vitale medewerkers zijn de basis van uw corporatie. Hoe kan u als werkgever ervoor zorgen dat uw medewerkers gezond en vitaal blijven?

Het belang van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers

 
 

Installatie en beheer zonnepanelen (PV-installaties)

Brochure

Steeds vaker laten corporaties zonnepanelen (PV-installaties) installeren op bestaande en nieuwe woningen. Als investering in de energietransitie en een kostenbesparing op lange termijn. Helaas gaan zonnepanelen gepaard met een verhoogd risico op brand- of stormschade. Om schade te voorkomen, is het daarom erg belangrijk dat u erop toeziet dat zonnepanelen zorgvuldig geïnstalleerd worden.

Check de uitgangspunten en richtlijnen

 

Wij helpen u graag

 

Heeft u een vraag over uw specifieke risico’s of uitdagingen? Ons gespecialiseerde team helpt u graag met praktisch advies voor uw organisatie. Wij brengen uw risico’s in kaart en helpen u met advies op het gebied van risicomanagement, schade- en verzuimpreventie, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, crisis- en calamiteitenmanagement. U kunt ook bij ons terecht voor onafhankelijk verzekeringsadvies en passende verzekeringsoplossingen voor u en uw corporatie.