Netherlands

Casus

 

”Na evaluatie met alle betrokken partijen zijn procedures voor opvang, transport en vergunningen bij volgende (mogelijke) besmettingen met ebola vastgelegd.”

Oorzaak
De verzekerden waren artsen in Sierra Leone en zijn onbeschermd in aanraking geweest met ebola-patiënten. Het bleek dat er een aantal medewerkers van het ziekenhuis daadwerkelijk besmet was, waarvan er uiteindelijk vier zijn overleden. Er was daardoor sprake van een mogelijke besmetting met ebola bij deze artsen.

Risico’s
Op het moment dat er sprake is van onbeschermd contact met ebola-patiënten, is er geen mogelijkheid meer om het land met een reguliere vlucht te verlaten. De grootste zorg van de klant was dat de artsen daadwerkelijk besmet zouden zijn met ebola. Gezien het ontbreken van adequate medische voorzieningen ter plaatse, zou de kans op overleving substantieel lager zijn dan bij behandeling in Nederland.

Oplossing
Aon heeft via de alarmcentrale verzocht om de mogelijk besmette artsen te repatriëren. Bij deze repatriëring waren drie grote uitdagingen: het transport, de benodigde vergunningen en de bestemming. De bestemming was na uitvoerig contact met het RIVM en het LUMC relatief snel geregeld. Het transport was een grotere uitdaging omdat er in eerste instantie géén air ambulances beschikbaar waren voor de mogelijk met ebola besmette artsen. Daarnaast was het een enorme uitdaging om de benodigde (politiek gevoelige) vergunningen voor de vlucht en de tussenlandingen voor elkaar te krijgen. Na uitgebreide onderhandelingen is dit gelukt: de vergunningen zijn rondgekomen door de samenwerking met het ministerie van buitenlandse zaken. De artsen hebben inmiddels na de verplichte quarantaineperiode het ziekenhuis gezond verlaten.


>> Lees nog een case uit de praktijk